Terapie s Markétou

Terapie s Markétou

Perla – klenot moře a řek. Krásný symbol, který nám přináší čistotu a proměnu. Je obrazem našeho duchovního vývoje a symbolizuje Sebelásku v nejlepším slova smyslu. Věří se, že perly přivolávají zdraví a štěstí a poskytují ochranu před negativní energií. Mají uklidňující a ztišující vliv a posilují vztahy.

Mé jméno,  Markéta,  znamená  „perla“ …  a tak i já bych Vám ráda pomohla obalit rušivá zrnka písku,  která vás v životě trápí,  láskou,  ztišením a zklidněním a proměnit je v perlu.


Markéta

Překonáním těžkostí se staneš perlou.

Japonské přísloví